Z życia Parafi

Złoty Jubileusz Parafii w Krempnej

18 sierpnia w dniu odpustu ku czci Św. Maksymiliana Marii Kolbe w parafii Krempna odbyły się uroczystości związane z 50 rocznicą erygowania parafii. Jubileuszowe uroczystości poprzedziły misje święte, które prowadził ks. dr Władysław Kret.

ks. dr Władysław Kret
Ks. dr Władysław Kret

Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Biskup Rzeszowski Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski Jan Wątroba

W świątyni Św. Maksymiliana Marii Kolbego  zebrali się mieszkańcy, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, a przy ołtarzu stanęli księża  z dekanatu oraz proboszczowie którzy posługiwali w parafii Krempna.

Orszak z więcami

Proboszczowie parafii w Krempnej:

– 1967 – 1974  ks. Kazimierz Piotrowski

 – 1974 – 1976 ks. Antoni Szymula

– 1976 – 1980 ks. Stanisław Pelczar

– 1980 – 1982 ks. Zbigniew Nowak

– 1982 – 1990 ks. Zdzisław Drozd

– 1990 – 1996 ks. Henryk Barć

– 1996 – 2000 ks. Stanisław Dębiak

– 2000 – 2009 ks. Piotr Kuźniar

– 2009 – 2016 ks. Andrzej Turoń

– 2016 – 2018 ks. Wojciech Dragan

– 2018 – ks. Robert Bielecki

Parafia jest ważną wspólnotą. Tworzymy ją wszyscy poprzez jedność z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Jak ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty był to dzień, widzieli ci, którzy tego dnia zgromadzili się w  kościele, aby wspólnie objawić swoją miłość, ufność i dziękczynienie wobec Boga Ojca Wszechmogącego.

Po Mszy św. proboszcz  ks. Robert Bielecki podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystościach oraz zaprosił Gości i Radę Parafialną na obiad.