News

Trwa remont drogi Krempna – Żydowskie – Grab

Drogi są wizytówką danego regionu – miasta, gminy, powiatu, województwa – czy też danego kraju. To, że Starosta Jasielski Adam Pawluś zmienia infrastrukturę drogową w powiecie, to  widać gołym okiem. Są jednak i  tacy, którzy mu w tym przeszkadzają. 

Starosta Jasielski - Adam Pawluś
Starosta Jasielski – Adam Pawluś

Starosta Jasielski Adam Pawluś  wydał pozwolenie na budowę drogi powiatowej relacji Krempna – Żydowskie – Grab. Inwestycja została rozpoczęta. Na plac wjechał ciężki sprzęt. Tym samym kończy się niepewność mieszkańców gminy Krempna, którzy od wielu lat zabiegali o remont tej drogi.  

Źródło - Krempna.pl
Źródło – Krempna.pl

Dopiero stanowczość i skuteczność Adama Pawlusia przyniosła pozytywny dla mieszkańców efekt.

Remont drogi powiatowej nr 1909 R   Krempna-Żydowskie-Grab
Remont drogi powiatowej nr 1909 R   Krempna-Żydowskie-Grab 

Czy rozpoczęcie robót zakończy konflikt z ekologami, którzy uważają, że jest ta inwestycja jest niepotrzeba  i bardzo szkodliwa przyrodniczo dla Magurskiego Parku Narodowego.

Starosta Adam Pawluś na remont drogi Krempna – Żydowskie – Grab uzyskał promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie ponad 6 mln złotych.

Remont drogi powiatowej nr 1909 R   Krempna-Żydowskie-Grab
Remont drogi powiatowej nr 1909 R Krempna-Żydowskie-Grab

Co w sprawie remontu drogi powiedziała nam Katarzyna Kaszowicz z PZD w Jaśle

Po przeprowadzonym postępowaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w oparciu o Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pn. Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 1+327 -13+181 w miejscowości Krempna, Żydowskie, Ciechania, Grab – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Postanowieniem nr WPN.43.2.1.2019 z dnia 03.09.2019r. uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast Starosta Powiatu Jasielskiego prawomocną Decyzją znak AB.6740.8.12.2019 z dnia 10.09.2019r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

Katarzyna  Kaszowicz - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle
Katarzyna Kaszowicz – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

W związku z powyższym została przeprowadzona procedura przetargowa na wykonanie robót w ramach zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 1+327 -13+181 w miejscowości Krempna, Żydowskie, Ciechania, Grab wraz z remontem przepustów w km 3+645, 4+330, 6+884. 
W wyniku jej rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 63, 35-310 Rzeszów.
W dniu 12.09.2019r. zawarto umowę na wykonanie  powyższego zadania na kwotę 5 436 155,20 zł brutto, z terminem zakończenia robót przewidzianym na 29 listopada 2019 roku

powiedziała nam Katarzyna Kaszowicz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. 
Remont drogi powiatowej nr 1909 R   Krempna-Żydowskie-Grab
Remont drogi powiatowej nr 1909 R Krempna-Żydowskie-Grab

Starosta Adam Pawluś wykazał się w tej sprawie konsekwencją dla dobra wspólnego, a nie interesu kilku osób. Jego determinacja jest godna podziwu. Oby tak inni postępowali i nie poddawali się terrorowi grupki ludzi, którzy przyjeżdżają w te strony raz lub dwa razy w roku.  Wielki szacunek dla Adama Pawlusia

mówili w rozmowie mieszkańcy Krempnej. 
Remont drogi powiatowej nr 1909 R   Krempna-Żydowskie-Grab
Remont drogi powiatowej nr 1909 R Krempna-Żydowskie-Grab

Drogi przebiegające przez parki narodowe nie są tylko własnością ekologów. Tam również mogą poruszać się samochody.  Nie było Magurskiego Parku Narodowego, nie było na świecie „obecnych ekologów”,  a z Krempnej przez Żydowskie do miejscowości Grab kursowały  autobusy. Cóż się takiego zmieniło, że „nieliczni” mają narzucać wolę większości, która na tym terenie mieszkała, mieszka i mieszkać będzie? Jakie są racjonalne argumenty za tym, aby droga 1909 R Krempna – Żydowskie – Grab  była jedynie na użytek pieszego i rowerowego ruchu turystycznego? Ta droga jest również dla nas, dla nas tu żyjących 

twierdzą mieszkańcy Krempnej.