News

Około 1000 owiec pasło się przy drodze w Rostajnem

Dziś przy drodze wojewódzkiej nr 992 relacji Krempna – granica państwa w m. Rozstajne ( gmina Krempna)  pasło się około 1000 owiec.

Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym trwa od 20 maja do 30 września. Wypas odbywa się w m.  Rostajne  na powierzni  79,23 ha,  w m. Nieznajowa na obszarze 9,87 hektara,  w m.  Żydowskie  na obszarze  14,11 ha i Baranie na łąkach o powierzni  8,97 ha. 

Wypas  odbywają  się pod stałym dozorem pasterzy. Do opieki nad stadem wykorzystywane są psy stróżujące

Rozstajne - Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym
Rozstajne – Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym

Wypas  odbywają  się pod stałym dozorem pasterzy. Do opieki nad stadem wykorzystywane są psy stróżujące.

Rozstajne - Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym
Rozstajne – Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym

W rejonie wypasu owiec żyją wilki, rysie i niedźwiedzie. Zwierzęta są więc pilnowane całą dobę.

Rozstajne - Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym
Rozstajne – Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym

Magurski Park Narodowy w ramach swoich zadań ochronnych  podejmuje działania w celu utrzymania terenów nieporośniętych lasem. Robi to na 2 sposoby.

Rozstajne - Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym
Rozstajne – Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym

Większość spośród kilkuset hektarów łąk objętych czynną ochroną jest wykaszana mechanicznie późnym latem.

Drugim sposobem utrzymania siedlisk otwartych jest wykorzystanie zwierząt jako „ekologicznych kosiarek”. Drugi ze sposobów wydaje się bardziej korzystny.  Korzysta też region pod względem turystycznym, gdyż widok owiec budzi zainteresowanie, podobnie  jak wyroby oferowane turystom przez pasterzy.

Rozstajne - Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym
Rozstajne – Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym

Wypas owiec niesie korzyści dla zbiorowisk roślin zielnych. Owce zapobiegają sukcesji, czyli stopniowemu zarastaniu łąk, a poza tym nawożą glebę i  przyczyniając się do zwiększenia lokalnej różnorodności.  Dzięki wypasowi możemy w Parku i jego otulinie natknąć się  i zobaczyć storczyki.

Rozstajne - Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym
Rozstajne – Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym

Wypasane owce wchodzą w rozmaite interakcje z glebą oraz roślinnością. Wypas prowadzi do pozytywnych następstw w glebie i  przyczynia się do zachowania i  zwiększania różnorodności florystycznej cennych zbiorowisk roślinnych.  Jest to wynik specyficznych relacji zachodzących między owcami,   a runią pastwiskową.

Rozstajne - Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym
Rozstajne – Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym

Pasące się owoce deptają glebę  i darń oraz  pozostawiają odchody. Pasące się stado owiec j nawozi glebę i  przyczynia się do lepszego ukorzenienia przygryzanych roślin i do rozkrzewiania się traw.

Owce choć zjadają dużo traw, ale  nie niszczą roślin całkowicie.  Im więcej zjadają masy roślinnej, tym szybciej się ona odradza.

Rozstajne - Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym
Rozstajne – Wypas owiec w Magurskim Parku Narodowym

Pasące się stado  jest jak „walec”, który wyrównuje powierzchnię. Umacnia  rozpulchnioną glebę, przygniatając jednocześnie do ziemi wyschnięte trawy.